Academic Year 2017-18

S.Y.D. Pharm
Rank 1 :
Rank 2 :
Rank 3 :

Description: PRANJALI.JPG

Patil Shefali S.
PERCENTAGE: 89.5%%

Description: SUCHITRA.jpg

Ghumare Kajal R.
PERCENTAGE: 88.9%

Description: SUCHITRA.jpg

Gharge Rohan S.
PERCENTAGE: 87.7%

F.Y.D. Pharm
Rank 1 :
Rank 2 :
Rank 3 :

Description: PRANJALI.JPG

Chaudhary Vimla B.
PERCENTAGE: 87.36%

Description: SUCHITRA.jpg

Suthar Krishnakumari R.
PERCENTAGE: 86.27%

Description: SUCHITRA.jpg

Arora Chetan S.
PERCENTAGE: 84.27%

 

 

Academic Year 2016-17

S.Y.D. Pharm
Rank 1 :
Rank 2 :
Rank 3 :

Description: PRANJALI.JPG

Barge Kajal Shivaji
PERCENTAGE: 89.9%

Description: SUCHITRA.jpg

Kadam Sadhana S
PERCENTAGE: 88.8%

Description: SUCHITRA.jpg

Choudhari Hitesh Kantilal
PERCENTAGE: 86.9%

F.Y.D. Pharm
Rank 1 :
Rank 2 :
Rank 3 :

Description: SUCHITRA.jpg

Patil Shefali Shekhar
PERCENTAGE: 82%

Description: PRANJALI.JPG

Ghumare Kajal R
PERCENTAGE:81.6%

Description: SUCHITRA.jpg

Gawand Deepali S
PERCENTAGE: 81%

 

 

List of Students scored 80% and above Marks

Toppers of F.Y. D. Pharm

1. Chaudhary Vimla Bhawarlal : 87.36%

2. Suthar Krishnakumari Rooplal: 86.27%

3. Arora Chetan Satish : 84.27%

4. Raskar Sonakshi Sanjay : 83.73%

5. Thakur Amisha Vijay : 82.91%

6. Thakur Pratiksha Harishchandra : 82.73%

7. Singh Ashish Ajay : 82.36%

8. Mandlik Ankita Nitin : 82.18%

9. Shinde Shruti Ashokrao : 81.46%

10.Suryawanshi Sarita Shivaji : 80.46%

Toppers of S.Y. D. Pharm

1. Patil Shefali Shekhar : 89.5%

2. Ghumare Kajal Ravindra : 88.9%

3. Gharge Rohan Suresh : 87.7%

4. Gawand Deepali Sadanand: 84.9%

5. Joshi Saroj Prakash : 84.1%

6. Sutar Jyoti Shivasharan : 83.4%

7. Mandhare Suruchi Laxman : 82.9%

8. Choudhary Ashok Ramlal : 82.5%

9. Chaudhary Anjali Premkumar : 82.4%

10. Chogale Ekta Sadashiv : 81.9%

11. Bhoir Mayur Ashok : 81.7%

12. Sorate Tejaswita Ashok :81.7%

13. Chaurasiya Pratima Ramji : 81.2%

14. Wadkar Dikshita Dattatrey: 80%